Viết mô tả nhà ở và chỉnh sửa thông tin trên airbnb, agoda, booking.com... - Hà Nội | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Viết mô tả nhà ở và chỉnh sửa thông tin trên airbnb, agoda, booking.com... Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Biên tập / Chỉnh sửa nội dung

Tôi cần người giúp viết mô tả trên airbnb, trip advisor, booking.com... tối ưu và chỉnh sửa những thông tin cần thiết trên hồ sơ để có 1 hồ sơ đẹp để bán phòng cho thuê.

Yêu cầu ứng viên tại hà nội.

Hạn chót 06/12/2019

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá