Xây dựng giao diện website (html, css, jquery) - TP. Hồ Chí Minh | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Xây dựng giao diện website (html, css, jquery) Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Cắt HTML/CSS từ PSD

Lập trình giao diện website từ thiết kế hoặc theo yêu cầu. Ngôn ngữ cần biết html, css, javascript (jquery). Hệ thống server site .Net nên biết về c# là một lợi thế. Công việc tự do trong tuần, làm theo giờ, chỉ cần tới làm việc tối thiếu 1 buổi của ngày thứ 7 trong tuần.

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá