Xây dựng và sửa đổi tính năng cho web trên nền tảng wordpress - Hà Nội | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Xây dựng và sửa đổi tính năng cho web trên nền tảng wordpress Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Dựng website bán hàng

Xây dựng và sử đổi tính năng cho trang web về sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng wordpress và AWS server. Trang web đang được sử đụng nhưng cần hỗ trợ về nâng cấp và sửa đổi tính năng thêm mới tính năng cho trang web

Kỹ năng AWS, PHP, Wordpress

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá