Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị | vLance.vn
1 Đăng việc
2 Nhận hồ sơ
3 Giao việc
4 Đánh giá

Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Viết phần mềm theo yêu cầu

Quản lý Thẻ tài sản

Quản lý Điều chỉnh

Quản lý Điều chuyển

Quản lý Khấu hao

Quản lý Cấp phát

Quản lý Sửa chữa, kiểm định, bảo hiểm

Quản lý Kiểm kê

Quản lý Thanh lý

Quản lý sản phẩm và đối tác cung cấp

Quản lý báo cáo

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá