Viết marco trong excel

Viết marco trong excel

ID dự án: 33647 Ngày đăng: 12/06/2019

Vì mình làm một số công việc bằng tay cứ lặp đi lặp lại nên mình cần một bạn giúp mình viết marco nhỏ để công việc được nhanh hơn cụ thể như sau:

Ở trong file đính kèm trong sheet WP01 có JC NO và JOBCARD DESCRIPTION mình muốn liên kết dữ liệu để tạo thành sheet mới mà không cần làm bằng tay (form đã có sẵn) để lần lượt ra các WP01-JC01... như file đính kèm.

Các bạn còn thắc mắc không rõ có thể liên hệ trực tiếp với mình

qua email hoặc skype

email: [bị ẩn bỏi vLance]

skype: [bị ẩn bỏi vLance]

Dự án này close nhé . Đã có bạn làm xong

Kỹ năng MS Excel

Like page để nhận được việc sớm nhất