Hồ sơ năng lực Banner tết của freelancer Ngô Ngọc Long
hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Mã giới thiệu (không bắt buộc)

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Like page để nhận được nhiều ưu đãi

Banner tết

66 0
2 banner tết của công ty Hải Anh và tạp chí Tự Động Hóa. Đã được in ấn và sử dụng. Cũng đã được sử dụng làm trang quảng cáo trong tạp chí tự động hóa số tết 2016

Top hồ sơ nổi bật

Graphic Design

Đỗ Vân Anh

Graphic Design

Đỗ Vân Anh