Đăng việc mới

Đăng việc

Việc cần tuyển freelancer

Thông tin đầy đủ về yêu cầu tuyển dụng

Thêm tài liệu đính kèm
Định dạng được hỗ trợ: png, jpg, gif, pdf, psd, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, ods, odt, zip, rar
Kích thước tối đa: 10MB
Thêm tài liệu

Yêu cầu khác với freelancer

Ngân sách dự kiến chi cho công việc này

Số tiền tối đa tôi có thể trả trong khoảng

VNĐ
VNĐ

Tùy chọn hiển thị cho công việc này (không bắt buộc)

Khi đăng việc, tôi xác nhận đồng ý các điều khoản sử dụng của vLance.vn, và không để lộ bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào trong phần mô tả nội dung công việc.