Hồ sơ năng lực Đồng thiết kế cuốn sách Chuyện Hai Căn Bếp cùng với designer Nguyễn Đức Việt ( Vietx ) của freelancer Nguyễn Thuỳ Dương
hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Mã giới thiệu (không bắt buộc)

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Like page để nhận được nhiều ưu đãi

Đồng thiết kế cuốn sách Chuyện Hai Căn Bếp cùng với designer Nguyễn Đức Việt ( Vietx )

34 0
Đồng thiết kế cuốn sách "Chuyện Hai Căn Bếp" cùng với designer Nguyễn Đức Việt ( Vietx )

Top hồ sơ nổi bật

Graphic Design

Đỗ Vân Anh

Graphic Design

Đỗ Vân Anh