Điều khoản sử dụng dành cho Khách hàng | vLance

Điều khoản sử dụng dành cho Khách hàng

1. Tài khoản khách hàng

Cộng đồng vLance được tạo thành từ các chuyên gia trên toàn Việt Nam. Để duy trì một môi trường làm việc chất lượng cao cho tất cả vLancers, mọi thông tin được cung cấp trong tài khoản người dùng vLance phải đảm bảo tính trung thực và có nguồn kiểm chứng.

 • Mỗi người chỉ được sử dụng một tài khoản, và mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người. Tài khoản không được chia sẻ với bất kỳ ai hoặc sao chép dưới mọi hình thức.
 • Hồ sơ phải có ảnh đại diện và không được có liên hệ hoặc thuộc quyền sở hữu của bất cứ một công ty nào.

Ngoài ra, khi đăng việc, tài khoản khách hàng cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 • Ghi rõ tiêu đề, lĩnh vực chuyên môn (ví dụ: Lập trình viên PHP/Wordpress)
 • Có tên đầy đủ, nếu sử dụng nickname phải để trong dấu () bên cạnh tên thật.
 • Giới thiệu tóm tắt về bản thân.
 • Thành phố cư trú.
 • Số điện thoại hợp lệ.

2. Việc theo dự án


2.1. Đăng việc dự án
Một dự án được bắt đầu bằng việc đăng lên website. Dự án của bạn sẽ được chú ý nếu nó được viết một cách chuyên nghiệp, mô tả chính xác các yêu cầu công việc.
Tất cả các dự án được đăng lên phải phải tuân thủ các chính sách sau: (1)Không chia sẻ hoặc thu thập thông tin liên lạc của freelancer trước khi gửi tin nhắn riêng cho freelancer. (2)Ngôn ngữ lịch sự và không bao hàm nội dung quảng cáo.(3)Không đăng cùng một nội dung nhiều lần. (4)Không yêu cầu dịch vụ bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hoặc các điều khoản dịch vụ của một dịch vụ, sản phẩm hoặc trang web khác.(5)Không được yêu cầu freelancer làm miễn phí trong bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả các cuộc thi trong đó freelancers đồng ý tham gia miễn phí hoặc được trả phí rất ít, chỉ người thắng cuộc mới được thanh toán toàn bộ số tiền. (6)Không được yêu cầu freelancer trả phí để được tham gia chào giá.(7)Thông tin mô tả của dự án không được chứa bất kỳ nội dung người lớn, tài liệu khiêu dâm hoặc gây phản cảm.(8)Không được yêu cầu cung cấp các nội dung vi phạm tính học thuật.(9)Thông tin mô tả không chứa nội dung spam hoặc quảng bá trực tiếp hay gián tiếp cho một website, công ty, nhãn hiệu của bên thứ ba.


2.2. Đẩy top dự án 
Tính năng Đẩy top dự án cho phép khách hàng đưa dự án lên vị trí đầu tiên trong danh sách việc. Tính năng Đẩy top dự án áp dụng cho Việt dự án, Việc bán thời gian và Cuộc thi thiết kế. Dự án được đẩy top sẽ được hiển thị phía bên dưới Dự án nổi bật trên trang dự án công việc mới.

Khách hàng có thể chọn một trong 3 hình thức đẩy top: “Đẩy top miễn phí”, “Đẩy top tức thì”, “Đẩy top tự động”.Khách hàng có thể đẩy top dự án miễn phí với tính năng “Đẩy top miễn phí”. Với các  tính năng “Đẩy top tức thì” và “Đẩy top tự động”, khách hàng cần thanh toán bằng credit. Vị trí đầu tiên trong danh sách việc sẽ thay đổi dựa trên thời gian của dự án được đẩy. Dự án được đẩy sẽ có vị trí cao hơn vị trí của dự án đã được đẩy trước đó. Khách hàng có thể xem được thời điểm và loại đẩy top ngay trong trang “Xem công việc”.

2.2.1. Các hình thức đẩy top dự án

Với tính năng Đẩy top miễn phí: Khách hàng có thể đẩy top tối đa 01 lần trong 6 giờ cho 01 dự án bất kỳ. Sau 6 giờ, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng tính năng đẩy top dự án. Trong thời gian chờ thực hiện lần đẩy top tiếp theo, khách hàng không thể sử dụng tính năng này (trừ trường hợp sử dụng tính năng “Đẩy top tức thì” hoặc “Đẩy top tự động”). Số lần đẩy trong thời gian dự án có hiệu lực không bị giới hạn. 

Với tính năng Đẩy top tức thì: Khách hàng được đẩy top cho dự án ngay lập tức, không cần thời gian chờ. 

Với tính năng Đẩy top tự động: Khi khách hàng sử dụng tính năng “Đẩy top tự động”, hệ thống trên vLance.vn sẽ tự động đẩy top dự án tối đa 01 lần/giờ liên tục trong khoảng thời gian do khách hàng lựa chọn. Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng tính năng “Đẩy top tự động” trong 24h (1 ngày), 72h (3 ngày) hoặc 168h (7 ngày). 

2.2.2. Thời gian đẩy top dự án

Với đẩy top miễn phí: Sau mỗi lần đẩy, dự án đã đẩy sẽ hiện thông báo cho lần đẩy gần nhất. Hết thời gian chờ, khách hàng có thể tiếp tục đẩy top dự án. Với đẩy top tức thì: Dự án sẽ được đẩy lên top ngay lập tức mà không cần chờ 6 tiếng. 

Thời gian chờ sẽ tự động được cài đặt lại tính từ lúc đẩy top cuối cùng. Với đẩy top tự động: (a) Khi sử dụng đẩy top tự động, thời gian đẩy top sẽ tự động được cài đặt lại theo chế độ bạn đã chọn. (b) Thời gian đẩy top tự động sẽ được cộng dồn. Thời gian của gói đẩy top tự động sẽ được tính như sau: “thời gian hiện tại bằng thời gian gói mới nhất cộng thời gian gói cũ còn lại”.

Khách hàng không thể dừng hoặc hủy đẩy top dự án khi đã bắt đầu sử dụng tính năng đẩy top dự án. Credit sẽ không được hoàn lại khi khách hàng đã chọn Đẩy top tức thì hoặc Đẩy top tự động. Trong mọi trường hợp, quyết định của vLance.vn là quyết định cuối cùng.

Dự án đã hết hạn nếu được đẩy top sẽ được tự động gia hạn thời gian nhận chào giá. Thời gian được gia hạn chào giá đối với đẩy top miễn phí là 06h, đối với  Đẩy top tức thì là 24h, đối với Đẩy top tự động là thời gian đẩy top tự động có hiệu lực tương ứng là 24h, 72h, hoặc 168h. Khách hàng có thể xem lịch sử toàn bộ các lần đẩy top tại khung hiển thị dự án công việc. 

3. Cuộc thi thiết kế

3.1. Cuộc thi thiết kế
“Cuộc thi thiết kế” (“Cuộc thi”) là cuộc thi có mức giải thưởng cố định, được khởi tạo bởi Khách hàng. Cuộc thi thiết kế cho phép Khách hàng có thể nhận các “Bài dự thi” (“Mẫu thiết kế”, “Bản thiết kế”) từ các Freelancer thiết kế (“Designer”) trên vLance.vn. Cuộc thi thiết kế giúp Khách hàng có thể nhận được nhiều mẫu thiết kế khác nhau, cho yêu cầu của mình, sau đó trao giải cho bài dự thi tốt nhất và nhận bản thiết kế hoàn chỉnh và quyền sở hữu bản thiết kế này.

a. Khởi tạo cuộc thi thiết kế
Để kích hoạt một Cuộc thi thiết kế trên vLance.vn, Khách hàng khởi tạo Cuộc thi thiết kế theo 2 bước: (1) Đăng yêu cầu thiết kế ; (2) Nạp ngân sách giải thưởng cho cuộc thi. Sau khi Khách hàng nạp ngân sách giải thưởng, cuộc thi mới được hiển thị và có thể nhận được các bài dự thi.

b. Cuộc thi bí mật.
Chỉ Khách hàng tạo cuộc thi mới có quyền được xem tất cả các bài dự thi. Các thí sinh không xem được bài dự thi của nhau. Hạn chế việc sao chép ý tưởng giữa các Freelancer. Đồng thời đảm bảo ngoài Khách hàng, không một ai khác xem được các mẫu thiết kế tham gia dự thi. Freelancer chiến thắng tại vòng 2 sẽ được công khai trên vLance.vn. Freelance chiến thắng chung cuộc sẽ được công khai trên vLance.vn 

3.2. Quy trình làm việc đối với Cuộc thi Thiết kế
Cuộc thi thiết kế diễn ra trong 3 vòng, (1) Vòng 1, Freelancer nhận mẫu thiết kế. (Toàn bộ Freelancer trên vLance.vn sẽ nhìn thấy cuộc thi - trừ cuộc thi bí mật). Freelancer được đăng tải tối đa 05 mẫu thiết kế dự thi cho mỗi cuộc thi. Sau tối đa 07 ngày, Khách hàng lựa chọn tối thiểu 01 và tối đa 04 mẫu thiết kế lọt vào vòng trong. (2) Vòng 2, Khách hàng liên hệ làm việc với tối thiểu 01 và tối đa 04 Freelancer sở hữu mẫu thiết kế được chọn từ Vòng 1. Freelancer sẽ hoàn thiện mẫu thiết kế dự thi của mình theo ý Khách hàng. Khách hàng làm việc với Freelancer trong 7 ngày. Sau khi Freelancer hoàn thiện bài dự thi, Khách hàng sẽ chọn người để trao giải thưởng tại vòng 3. (3) Vòng 3, Khách hàng chọn ra mẫu thiết kế cuối cùng để trao giải thưởng. Freelancer thắng chung cuộc sẽ nhận toàn bộ tổng giá trị giải thưởng, sau khi đã trừ đi mức phí tổ chức và vận hàng Cuộc thi của vLance là 20%.

Kết thúc Vòng 1, Khách hàng chọn tối thiểu 01 và tối đa 04 mẫu thiết kế vào Vòng 2. Trong trường hợp khi đã quá hạn 07 ngày diễn ra Vòng 1 và cuộc thi không nhận được bất kỳ bài dự thi nào, Khách hàng có quyền hủy và nhận lại 100% tiền giải thưởng. Khách hàng sẽ không thể hủy cuộc thi tại Vòng 1 khi đã có từ 01 bài dự thi được đăng tải. Khách hàng cần phải chọn ra tối thiểu 01 bài dự thi, tối đa 04 bài dự thi để tiếp tục vào Vòng 2.

Tại Vòng 2, Khách hàng có thời gian là 07 ngày để làm việc tiếp tục với các Freelancer có bài dự thi được lựa chọn trong Vòng này. Cuối Vòng 2, Khách hàng cần chọn ra 01 và chỉ 01 bài dự thi có chất lượng tốt nhất để đưa vào Vòng 3. Trong trường hợp Khách hàng không chọn được mẫu thiết kế vào Vòng 3, Khách hàng có thể hủy cuộc thi. vLance.vn sẽ thu phí 25%* trên tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Khách hàng muốn hủy. Trong mức phí 25%: 20% được chia đều cho các bài dự thi được được vào Vòng 2 , 5% phí dịch vụ của vLance.vn.

Tại Vòng 3, Khách hàng không có quyền hủy cuộc thi. Tiền giải thưởng sẽ không được hoàn lại. Khách hàng làm việc với Freelancer trong tối đa 07 ngày để hoàn thiện sản phẩm. Sau tối đa 07 ngày, Freelancer gửi lại bản gốc để Khách hàng nghiệm thu. Sau nghiệm thu, Khách hàng có tối đa 72h để xác nhận kết thúc công việc và trao giải cho Freelancer. Nếu quá thời hạn 72h, Khách hàng chưa trao giải cho Freelancer, vLance.vn có quyền chủ động tiến hành trao giải thay cho Khách hàng.

3.3. Quy định về trao đổi và sử dụng bài dự thi
Khách hàng không sử dụng bất kỳ mẫu thiết kế nào ngoại trừ mẫu thiết kế đã được trao giải. Các Freelancer sẽ không cung cấp cho Khách hàng bản thiết kế gốc của mình (ngoại trừ Freelancer chiến thắng). Khách hàng không được yêu cầu hoặc cho phép Freelancer nộp mẫu thiết kế dự thi ngoài hệ thống vLance.vn. Với Khách hàng vi phạm, vLance.vn có quyền từ chối hoàn trả lại tiền giải thưởng của Cuộc thi. vLance.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hoạt động của Freelancer sau khi kết thúc cuộc thi. 

3.4. Chi phí
a. Chi phí gia hạn cuộc thi
Khách hàng gia hạn lần thứ 1: được miễn phí gia hạn. Khách hàng gia hạn từ lần thứ 2: cần 15 credit/lần gia hạn Thời gian gia hạn: 10 ngày/lần gia hạn

b. Chi phí cuộc thi bí mật
Chi phí cuộc thi bí mật: 15% ngân sách giải thưởng. Chi phí cuộc thi bí mật không được tính vào ngân sách giải thưởng và sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. Ngoại trừ trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy cuộc thi vì không nhận được bất kỳ bài dự thi nào từ Freelancer sau khi hết hạn Vòng 1, phí cuộc thi bí mật mới được hoàn lại. 

4. Cam kết của vLance

vLance đảm bảo quyền lợi thanh toán cho khách hàng và freelancer một cách công bằng, ngay cả khi xảy ra tranh chấp. Đó là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với các dự án được thực hiện trên vLance.

5. Tranh chấp

Bất đồng đôi khi nảy sinh tại các dự án. Các lý do dẫn đến tranh chấp phổ biến nhất bao gồm:

 • Freelancer bỏ dự án giữa chừng
 • Khách hàng bỏ dự án giữa chừng
 • Freelancer làm việc không đạt chất lượng yêu cầu

Tùy theo từng trường hợp và mức độ tranh chấp, vLance sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và có hình thức xử phạt vi phạm (nếu có).

6. Thanh toán

Vì sự đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng trên website, nghiêm cấm tất cả các hình thức lôi kéo, mời chào làm việc hoặc thanh toán ngoài hệ thống vLance. Nếu trong trường hợp freelancer mời bạn làm việc và thanh toán bên ngoài vLance, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn phụ phí giao dịch khi thực hiện lệnh "Nạp tiền" đặt cọc cho dự án và lệnh "Rút tiền" về tài khoản cá nhân. Chi tiết xem ở mục A.2, A.3

7. Phản hồi và Đánh giá

Những đánh giá trung thực và khách quan góp phần tạo nên một môi trường làm việc sôi động và hiệu quả. Các phản hồi tốt nhất là khi chúng cung cấp thông tin hữu ích cho cả người nhận và cộng đồng nói chung.

Chúng tôi không giám sát, kiểm duyệt, hoặc điều tra thông tin phản hồi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xóa xếp hạng và phản hồi nếu phát hiện vi phạm Điều khoản sử dụng của vLance hoặc các hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Nghiêm cấm các hành vi nhằm làm sai lệch thông tin phản hồi, ép buộc người dùng khác bằng cách đe dọa phản hồi tiêu cực hoặc đề nghị để bán hoặc mua dịch vụ để đổi lấy thông tin phản hồi tích cực.

Thông tin phản hồi thuộc các nội dung sau có thể bị ẩn hoặc chỉnh sửa:

 • Spam, quảng cáo hoặc nội dung thương mại khác.
 • Nội dung ủng hộ các hoạt động bất hợp pháp.
 • Nội dung nói về người khác.
 • Bình luận chính trị, tôn giáo, hoặc vấn đề xã hội khác chứ không phải là một lời nhận xét trực tiếp về kinh nghiệm làm việc.
 • Xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, vu khống, bôi nhọ, đe dọa, phân biệt đối xử, hoặc tài liệu khiêu dâm.

 

Lưu ý:

- Mọi hình thức lôi kéo làm việc bên ngoài hệ thống đều bị cấm bởi vLance. Chúng tôi có quyền khóa tài khoản của bạn bất cứ khi nào phát hiện vi phạm mà không cần thông báo trước.

- Nội dung các điều khoản sẽ được thay đổi, bổ sung và cập nhật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Nội dung này được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 07 năm 2016.