Hướng dẫn freelancer xác thực thông tin tài khoản | vLance

2 Xác thực chứng minh nhân dân

Bạn xác thực chứng minh nhân dân trong mục số 2 như hình dưới đây:

Hướng dẫn freelancer xác thực thông tin tài khoản-Bước 1-Ảnh 1

Hãy cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin được yêu cầu trong mục này.

Hướng dẫn freelancer xác thực thông tin tài khoản-Bước 2-Ảnh 2

Sau đó bấm nút Lưu thông tin CMND để lưu những thông tin bạn đã cập nhật.

Hướng dẫn freelancer xác thực thông tin tài khoản-Bước 2-Ảnh 3

Cuối cùng, bạn bấm nút Xác thực CMND. vLance sẽ gửi kết quả xác thực cho bạn trong vòng 72 tiếng.

Hướng dẫn freelancer xác thực thông tin tài khoản-Bước 2-Ảnh 4

Những thông tin riêng tư này của bạn hoàn toàn được bảo mật trên hệ thống của vLance. Không có bên thứ 3 nào ngoài vLance được quyền truy cập và xem những thông tin riêng tư này của bạn.

Xác thực thông tin tài khoản ngay!

623.603

Freelancers

44.525

Dự án đã đăng