Điều khoản sử dụng dành cho Freelancer | vLance

Điều khoản sử dụng dành cho Freelancer

1. Hồ sơ freelancer

Cộng đồng vLance được tạo thành từ các chuyên gia trên toàn Việt Nam. Để duy trì một môi trường làm việc chất lượng cao cho tất cả vLancers, mọi thông tin được cung cấp trong tài khoản người dùng vLance phải đảm bảo tính trung thực và có nguồn kiểm chứng.

 • Profile Freelancer phải bao gồm các thông tin cá nhân và thể hiện chính xác kinh nghiệm, kỹ năng của freelancer.
 • Ảnh đại diện cần phải rõ mặt, hoặc logo nếu là công ty/team. Ảnh đại diện không được chứa thông tin liên hệ. Clip art, ảnh nhóm, hoặc hình ảnh được chỉnh sửa nhiều đều không được chấp nhận.
 • Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một freelancer. Tài khoản không được chia sẻ hoặc sao chép dưới mọi hình thức.
 • Không chấp nhận tài khoản freelancer cố ý thể hiện mối quan hệ với vLance hoặc bất cứ công ty nào khác.
 • Không chia sẻ thông tin liên lạc như email, số điện thoại, hoặc Skype ID trong hồ sơ.
 • Cấm tất cả các đề nghị cung cấp dịch vụ chứa nội dung spam.

Ngoài ra, khi chào giá, hồ sơ freelancer cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Không ghi số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào trong phần chào giá.
 • Ghi rõ tiêu đề, lĩnh vực chuyên môn (ví dụ: Lập trình viên PHP/Wordpress).
 • Có tên đầy đủ, nếu sử dụng nickname phải để trong dấu () bên cạnh tên thật.
 • Giới thiệu tóm tắt về bản thân
 • Thành phố cư trú.
 • Số điện thoại hợp lệ.
 • Cần tối thiểu 2 kỹ năng.

 

2. Làm việc

2.1. Chào giá

Một lời chào giá thành công khi nó cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác và chuyên nghiệp. Chỉ nên gửi chào giá khi bạn có kỹ năng phù hợp và khả năng hoàn thành công việc. Những chào giá sao chép lại nội dung của một chào giá khác hoặc chứa những thông tin không liên quan được cho là spam và sẽ bị ẩn.

Những chào giá sau đây sẽ không được chấp nhận.

 1. Đề nghị cung cấp dịch vụ với mục đích duy nhất là xây dựng thông tin phản hồi tốt.
 2. Đề nghị cung cấp dịch vụ hoặc hành động bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hoặc các điều khoản dịch vụ của các dịch vụ, sản phẩm hoặc website khác.
 3. Nội dung phản cảm hoặc có những nhận xét sai lệch hoặc phỉ báng.
 4. Nội dung chứa thông tin liên lạc hoặc cố tình lôi kéo Khách hàng làm bên ngoài hệ thống. Chúng tôi có quyền ẩn chào giá hoặc khóa tài khoản của Freelancer vi phạm mà không cần thông báo trước.
 5. Những chào giá chứa thông tin liên lạc dưới bất cứ hình thức nào sẽ bị xóa bởi vLance, đồng thời tài khoản của Freelancer vi phạm sẽ bị khóa trong vòng 7 ngày kể từ khi chào giá bị xóa.


2.2. Nhận việc 

Trong vòng 48 giờ sau khi chọn được Freelancer, Khách hàng có quyền "Hủy giao việc" và Freelancer có quyền "Từ chối nhận việc". Sau khi “Hủy giao việc”, Khách hàng không thể giao lại việc đã hủy cho Freelancer. Ngược lại, Freelancer sau khi “Từ chối nhận việc” sẽ không thể nhận lại công việc đã từ chối. Sau khi Khách hàng “Hủy giao việc” hoặc Freelancer “Từ chối nhận việc”, việc sẽ tự động chuyển về trạng thái “Đang nhận hồ sơ”. Khách hàng có thể giao việc lại cho Freelancer khác. Sau 48h, Khách hàng và Freelancer có thể để lại đánh giá cho nhau. 


2.3. Cuộc thi thiết kế 

“Cuộc thi thiết kế” (“Cuộc thi”) là cuộc thi có mức giải thưởng cố định, được khởi tạo bởi Khách hàng (“Người đăng cuộc thi”). Cuộc thi thiết kế cho phép các Freelancer thiết kế (“Freelancer”, “Designer”) gửi Bài dự thi (“Mẫu thiết kế”, “Bản thiết kế”) tới Người đăng cuộc thi tại vLance.vn. Các Bài dự thi sẽ được Khách hàng chọn qua 3 vòng thi. Bài dự thi tốt nhất sẽ được Khách hàng trao giải.

2.3.1. Quy trình làm việc đối với Cuộc thi Thiết kế

Cuộc thi thiết kế diễn ra trong 3 Vòng, (1) Vòng 1, Freelancer nhận mẫu thiết kế. (Toàn bộ Freelancer trên vLance.vn sẽ nhìn thấy cuộc thi - trừ cuộc thi bí mật). Freelancer được đăng tải tối đa 05 mẫu thiết kế dự thi cho mỗi cuộc thi. Sau tối đa 07 ngày, Khách hàng lựa chọn tối thiểu 01 và tối đa 04 mẫu thiết kế lọt vào vòng trong. (2) Vòng 2, Khách hàng liên hệ làm việc với tối thiểu 01 và tối đa 04 Freelancer sở hữu mẫu thiết kế được chọn từ Vòng 1. Freelancer sẽ hoàn thiện mẫu thiết kế dự thi của mình theo ý Khách hàng. Khách hàng làm việc với Freelancer trong 07 ngày. Sau khi Freelancer hoàn thiện bài dự thi, Khách hàng sẽ chọn người để trao giải thưởng tại Vòng 3. (3) Vòng 3, Khách hàng chọn ra mẫu thiết kế cuối cùng để trao giải thưởng. Freelancer thắng chung cuộc sẽ nhận 80% tổng giá trị giải thưởng.

Kết thúc Vòng 1, Khách hàng chọn tối thiểu 01 và tối đa 04 mẫu thiết kế vào Vòng 2. Khách hàng sẽ không thể hủy cuộc thi tại Vòng 1 khi đã có từ 01 bài dự thi được đăng tải. 

Tại Vòng 2, tối thiểu 01 hoặc tối đa 04 Freelancer đã được chọn thắng cuộc tại Vòng 2 sẽ làm việc với khách hàng để ra được sản phẩm cuối cùng trong vòng 07 ngày. Trong trường hợp Khách hàng không chọn được mẫu thiết kế vào Vòng 3, Khách hàng có thể hủy cuộc thi. vLance.vn sẽ thu phí 25% trên tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Khách hàng muốn hủy. Trong mức phí 25%: 20% được chia đều cho các bài dự thi được được vào Vòng 2 , 5% phí dịch vụ của vLance.vn.

Tại Vòng 3, Freelancer duy nhất được chọn vào Vòng 3 sẽ làm việc với Khách hàng trong tối đa 07 ngày để hoàn thiện sản phẩm. Sau tối đa 07 ngày, Freelancer gửi lại bản gốc để Khách hàng nghiệm thu. Sau nghiệm thu, Khách hàng có tối đa 72h để xác nhận kết thúc công việc và trao giải cho Freelancer. Nếu quá thời hạn 72h, Khách hàng chưa trao giải cho Freelancer, vLance.vn có quyền chủ động tiến hành trao giải thay Khách hàng.

2.3.2. Quy định về trao đổi và sử dụng bài dự thi
(1) Freelancer không làm việc với Khách hàng ngoài hệ thống vLance.vn. (2) Không cung cấp bản gốc của bài dự thi khi chưa được Khách hàng xác nhận thắng chung cuộc. (3) Bài dự thi của Freelancer không được dùng hình ảnh sao chép của người khác, sao chép từ thí sinh khác hoặc vi phạm bản quyền. (4) vLance.vn có quyền từ chối trao giải và tước quyền dự thi đối với Freelancer vi phạm. Trong trường hợp tái phạm, tài khoản của Freelancer sẽ bị khóa. 

Freelancer có thể chỉnh sửa hoặc xóa bài dự thi tại Vòng 1. Mỗi Freelancer được đăng tối đa 05 bài dự thi trong Vòng 1. Freelancer không thể đăng tải bài dự thi mới trong Vòng 2. Freelancer được chọn vào vòng 3 sẽ làm việc và hoàn thiện bài thi của mình trong tối đa 07 ngày nếu khách hàng có yêu cầu. 

Freelancer không có quyền sử dụng mẫu thiết kế đã thắng giải tại cuộc thi thiết kế sau khi chuyển giao cho khách hàng. Freelancer sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các điều khoản làm việc, trao đổi và sử dụng bài dự thi. 

2.3.3. Giải thưởng cuộc thi thiết kế 
Giải thưởng cuộc thi thiết kế được trao cho Freelancer được Khách hàng chọn tại Vòng 3. Freelancer sẽ nhận 80% giá trị giải thưởng được công bố. Giải thưởng được chuyển vào ví vLance của Freelancer ngay sau khi Khách hàng công bố trao giải và kết thúc cuộc thi. Kết quả cuộc thi được hiển thị công khai trên website vLance.vn. Kết quả cuộc thi đồng thời được thông báo qua email đã đăng ký của các thí sinh tham dự. 

 

3. Gói dịch vụ dành cho Freelancer 

3.1. Gói FBASIC

Gói FBASIC là gói dịch vụ cơ bản dành cho Freelancer.  Khi sử dụng gói  FBASIC, Freelancer sẽ được sử dụng các tính năng: (1) Hiển thị hồ sơ cá nhân công khai trên website vLance.vn. (2) Được xem toàn bộ dự án (ngoại trừ dự án bí mật). (3) Được hệ thống gửi thông báo việc mới mỗi ngày qua email đã đăng ký. 


3.2. Gói FVIP

Gói FVIP là gói dịch vụ mở rộng dành cho Freelancer. Trong thời gian sử dụng gói FVIP, Freelancer sẽ được sử dụng các tính năng: (1) Hiển thị hồ sơ cá nhân công khai trên website vLance.vn. (2) Được xem toàn bộ dự án (ngoại trừ dự án bí mật). (3) Được hệ thống gửi thông báo việc mới mỗi ngày qua email đã đăng ký. (4) Hiển thị gợi ý mời tham gia chào giá khi khách hàng có nhu cầu. (5) Được gửi yêu cầu tham gia chào giá bí mật. (6) Chào giá không giới hạn lĩnh vực. (7) Nhắn tin trao đổi với khách hàng sau khi chào giá. (8) Xác thực số điện thoại không mất phí. 


3.3. Gói FPRO

Gói FPRO là gói dịch vụ toàn diện dành cho Freelancer. Trong thời gian sử dụng gói FPRO, Freelancer sẽ được sử dụng các tính năng: (1) Hiển thị hồ sơ cá nhân công khai trên website vLance.vn. (2) Được xem toàn bộ dự án (ngoại trừ dự án bí mật). (3) Được hệ thống gửi thông báo việc mới mỗi ngày qua email đã đăng ký. (4) Hiển thị gợi ý mời tham gia chào giá khi khách hàng có nhu cầu. (5) Được gửi yêu cầu tham gia chào giá bí mật. (6) Chào giá không giới hạn lĩnh vực. (7) Nhắn tin trao đổi với khách hàng sau khi chào giá. (8) Xác thực số điện thoại không mất phí. (9) Liên hệ với khách hàng qua email, số điện thoại không mất phí. (10) Nổi bật hồ sơ trong 5 ngày/lần, có 10 lần miễn phí trong 30 ngày. (11) Có tối đa 30 lần làm nổi bật chào giá. 

Lưu ý: Tính năng số (11) chỉ áp dụng với dự án Freelancer đã chào giá, và khách hàng sở hữu dự án đó đã xác thực số điện thoại thành công. 


3.4. Quy định chung khi sử dụng gói dịch vụ Freelancer

(1). Toàn bộ các tài khoản chưa nâng cấp được mặc định có thể sử dụng các tính năng của gói FBASIC. (2) Tài khoản sau khi nâng cấp sẽ trở thành tài khoản FVIP hoặc FPRO. (3) Sau khi hết hạn của gói tài khoản đã nâng cấp, tài khoản sẽ tự động trở về mốc FBASIC. (4) Mỗi tài khoản chỉ có thể nâng cấp duy nhất 01 gói dịch vụ FVIP hoặc FPRO trong một thời điểm. (5). Thời gian sử dụng gói dịch vụ sẽ được tính từ thời điểm mua thành công (không tính cộng dồn). (6) Sau khi nâng cấp tài khoản, Freelancer không thể hủy gói. Phí đã tiêu dùng để mua gói dịch vụ sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. vLance chỉ hỗ trợ đổi gói dịch vụ sang credit với giá trị tương đương. (7) Bạn chấp nhận việc vLance có quyền hủy gói dịch vụ nếu phát hiện các hành vi gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm chính sách hoạt động trên website.  

 

4. Cam kết của vLance

vLance đảm bảo quyền lợi thanh toán cho khách hàng và freelancer một cách công bằng, ngay cả khi xảy ra tranh chấp. Đó là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với các dự án được thực hiện trên vLance.

 

5. Thanh toán

Khách hàng hoặc Freelancer có thể mua các gói dịch vụ liên quan để sử dụng các tính năng kết nối làm việc trên vLance.vn

 

6. Phản hồi và Đánh giá

Những đánh giá trung thực và khách quan góp phần tạo nên một môi trường làm việc sôi động và hiệu quả. Các phản hồi tốt nhất là khi chúng cung cấp thông tin hữu ích cho cả người nhận và cộng đồng nói chung.

Chúng tôi không giám sát, kiểm duyệt, hoặc điều tra thông tin phản hồi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xóa xếp hạng và phản hồi nếu phát hiện vi phạm Điều khoản sử dụng của vLance hoặc các hướng dẫn chi tiết dưới đây. Nghiêm cấm các hành vi nhằm làm sai lệch thông tin phản hồi, ép buộc người dùng khác bằng cách đe dọa phản hồi tiêu cực hoặc đề nghị để bán hoặc mua dịch vụ để đổi lấy thông tin phản hồi tích cực.

Thông tin phản hồi thuộc các nội dung sau có thể bị ẩn hoặc chỉnh sửa:

 • Spam, quảng cáo hoặc nội dung thương mại khác.
 • Nội dung ủng hộ các hoạt động bất hợp pháp.
 • Nội dung nói về người khác.
 • Bình luận chính trị, tôn giáo, hoặc vấn đề xã hội khác chứ không phải là một lời nhận xét trực tiếp về kinh nghiệm làm việc.
 • Xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, vu khống, bôi nhọ, đe dọa, phân biệt đối xử, hoặc tài liệu khiêu dâm.

 

7. Lưu ý dành cho Freelancer

(1) Chúng tôi có quyền khóa tài khoản của bạn bất cứ khi nào phát hiện vi phạm mà không cần thông báo trước.

(2) Nội dung các điều khoản sẽ được thay đổi, bổ sung và cập nhật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tế.