Hướng dẫn khách hàng xác thực email | vLance

Hướng dẫn xác thực email

Lưu ý mail xác thực sẽ có thể gửi về hòm Spam/Cật nhật, bạn vui lòng kiểm tra kĩ các hòm

1 Xác thực email sau khi đăng ký

Bước 1: Đăng ký tài khoản.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân: Họ & tên, Địa chỉ email, Mật khẩu…

Hướng dẫn xác thực email sau đăng ký - bước 1 - đăng ký

Bước 2: Đăng ký thành công

Email xác thực sẽ được gửi về địa chỉ email bạn vừa đăng ký

Hướng dẫn xác thực email sau đăng ký - bước 2 - đăng ký thành công

Bước 3: Xác thực email

Vào hòm thư bạn vừa đăng ký, kiểm tra kĩ các hòm Spam/Cập nhật để xem email xác thực được gửi đến.

Hướng dẫn xác thực email sau đăng ký - bước 3 - xác thực email

Bấm link xác thực để hoàn tất xác thực email cho tài khoản. Ngay sau đó bạn sẽ được chuyển về trang vLance và bắt đầu làm việc.

Hướng dẫn xác thực email sau đăng ký - bước 3 - xác thực email

2 Xác thực email sau khi đăng việc

Bước 1: Đăng việc thành công

Bạn cần xác thực email để có thể bắt đầu làm việc. Bấm gửi lại thư xác thực nếu bạn chưa tìm thấy hoặc chưa nhận được thư.

Hướng dẫn xác thực email sau đăng việc - bước 1 - đăng việc thành công

Bước 2:

- Nếu email bạn đăng ký chưa đúng bạn có thể sửa lại email

Hướng dẫn xác thực email sau đăng việc - bước 2 - đăng việc thành công

- Sau khi sửa lại bạn vui lòng bấm gửi lại xác thực, gửi thành công bạn sẽ nhận được thông báo bên dưới

Hướng dẫn xác thực email sau đăng việc - bước 2 - đăng việc thành công

Bước 3: Xác thực email

Vào hòm thư bạn vừa đăng ký, kiểm tra kĩ các hòm Spam/Cập nhật để xem email xác thực được gửi đến.

Hướng dẫn xác thực email sau đăng việc - bước 3 - xác thực email

Bấm link xác thực để hoàn tất xác thực email cho tài khoản. Ngay sau đó bạn sẽ được chuyển về trang vLance và bắt đầu làm việc.

Hướng dẫn xác thực email sau đăng việc - bước 3 - xác thực email

Đăng việc để thuê freelancer làm việc ngay!

513.181

Freelancers

42.394

Dự án đã đăng