Hướng dẫn khách hàng chọn freelancer | vLance

Hướng dẫn khách hàng chọn freelancer

Những gợi ý sau đây của vLance sẽ giúp bạn chọn freelancer một cách dễ dàng.

1 Xem xét các chào giá mà bạn nhận được

Đầu tiên bạn vào Góc làm việc, sau đó bạn bấm vào tên dự án công việc của bạn.

Hãy xem một lượt những chào giá mà nhận được và chọn lọc các ứng viên tiềm năng nhất.

Hướng dẫn khách hàng chọn freelancer bước 1 xem xét chào giá

2 Nhắn tin để trao đổi thêm

Dùng chức năng Nhắn tin để liên hệ và trao đổi với những freelancer mà bạn thấy tiềm năng. Việc trao đổi này sẽ giúp freelancer hiểu yêu cầu của bạn hơn và giúp bạn tìm ra được freelacer phù hợp nhất.

Hướng dẫn khách hàng chọn freelancer bước 2 nhắn tin trao đổi

3 Giao việc cho người phù hợp

Khi đã quyết định chọn freelancer nào, bạn bấm nút Giao việc trên chào giá của freelancer đó.

Hướng dẫn khách hàng chọn freelancer bước 3 giao việc ảnh 1

Nếu bạn chưa ưng ý với những freelancer đã chào giá, bạn có thể chủ động Mời freelancer khác tham gia.

Hướng dẫn khách hàng chọn freelancer bước 3 giao việc ảnh 2

Đăng việc để thuê freelancer làm việc ngay!

543.685

Freelancers

43.341

Dự án đã đăng