Hướng dẫn khách hàng đăng việc | vLance

Hướng dẫn khách hàng đăng việc

Đăng việc tại vLance rất nhanh chóng và đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện 3 bước sau:

1 Vào mục đăng việc

Bấm vào nút đăng việc hiển thị trên thanh Menu.

Mẫu đăng việc của vLance đã sẵn sàng để bạn sử dụng.

Hướng dẫn khách hàng đăng việc-Bước 1-Đăng việc

2 Điền thông tin

Sau khi vào mục Đăng việc, bạn sẽ thấy mẫu để tiền tên công việc và mô tả như hình sau.

Hướng dẫn khách hàng đăng việc - Bước 1 - Điền thông tin - Ảnh 1

Viết tên việc ngắn gọn

Ví dụ:
- Dịch báo Việt - Anh đề tài du lịch
- Thiết kế trang web bán hàng

Mô tả rõ ràng

- Nên viết mô tả bằng tiếng Việt có dấu
- Mỗi yêu cầu thể hiện bằng 1 gạch đầu dòng (làm việc gì, yêu cầu thế nào về kinh nghiệm...)

Tiếp theo bạn cần chọn ngân sách cho công việc và thêm kỹ năng trong các danh mục như hình sau đây:

Hướng dẫn khách hàng đang việc-Bước 2-Điền thông tin-Ảnh 2

Thêm kỹ năng

- Chọn 1 vài kỹ năng cần nhất với yêu cầu dự án và thêm vào cuối dự án.
- Tag kỹ năng giúp freelancer liên quan tiếp cận dự án của bạn nhanh hơn.

Chọn ngân sách hấp dẫn

- Hãy đưa ra mức ngân sách bằng đúng khả năng chi trả của bạn.
- Con số phải thực tế. Nếu quá thấp hoặc quá cao freelancer sẽ cho rằng bạn thiếu nghiêm túc.

Việc bí mật

- Nếu bạn không muốn chia sẻ công việc với nhiều người, hãy chọn việc bí mật.
- Chỉ bạn và freelancer được mời tham gia công việc mới có thể xem thông tin.

3 Đăng việc lên vLance

Sau khi hoàn tất các bước ở trên bạn hãy bấm vào nút Đăng việc.

Nếu có nhu cầu chỉnh sửa sau khi đăng việc, bạn có bấm vào Chỉnh sửa

Đăng việc để thuê freelancer làm việc ngay!

543.685

Freelancers

43.341

Dự án đã đăng