Đối tác | vLance

Nhà tài trợ

vLance nhận được tài trợ từ các công ty công nghệ lớn Google, Amazon, Mixpanel, MaGIC, Founder Institute và giải nhất cuộc thi Startup Weekend Hanoi.

vLance may mắn được Google tài trợ gói dịch vụ "Cloud Platform" trong nhiều năm.

vLance được tài trợ gói dịch vụ trị giá lớn, nhiều chức năng hỗ trợ cao cấp dành cho doanh nghiệp của Amazon.

vLance được MaGIC tài trợ chương trình “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp” tại Malaysia.

vLance đoạt được giải nhất có trị giá lớn từ cuộc thi Startup Weekend tổ chức tại Hà Nội.

vLance được tài trợ khóa huấn luyện khởi nghiệp bởi tổ chức Founder Institute vô cùng uy tín.