Hướng dẫn freelancer mua credit | vLance

Hướng dẫn freelancer mua credit

Freelancer có thể sử dụng credit cho các dịch vụ bổ sung trên vLance.

1 Credit là gì?

Credit là đơn vị tiền tệ được sử dụng tại vLance. Bạn cần trả Credit để sử dụng các dịch vụ bổ sung như: Chào giá, liên hệ trực tiếp với khách hàng, đăng Chào giá nổi bật, đăng Hồ sơ Freelancer nổi bật, v.v... Credit được bán theo từng gói, mỗi gói có số lượng và giá trị khác nhau.

Credit dùng để làm gì?

  • Chào giá dự án

  • Đăng Việc nổi bật

  • Đăng Hồ sơ Freelancer nổi bật

  • Liên hệ trực tiếp

  • Đăng Chào giá nổi bật

  • Và rất nhiều dịch vụ khác…

Các dịch vụ này sẽ giúp freelancer và khách hàng kết nối với nhau nhanh chóng và làm việc hiệu quả hơn trên vLance.

2 Hướng dẫn mua Credit

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Hướng dẫn mua credit bước 1

Bước 2: Trong phần thông tin cá nhân, nhấp chọn “Nâng cấp tài khoản”.

Hướng dẫn mua credit bước 2

Bước 3: Trong trang “nâng cấp tài khoản”, bạn chọn mua Credit (bên dưới gói Dịch vụ Freelancer)

Hướng dẫn mua credit bước 3

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán

Hướng dẫn mua credit bước 4

Bước 5: Sau khi mua thành công, Credit sẽ được tự động chuyển vào tài khoản của bạn ngay lập tức (đối với thanh toán online), hoặc sau 1-3h làm việc (đối với chuyển khoản).

623.406

Freelancers

44.521

Dự án đã đăng