Hướng dẫn liên hệ trực tiếp với freelancer | vLance

Hướng dẫn khách hàng liên hệ trực tiếp

Các bước thực hiện để liên hệ trực tiếp với freelancer mà bạn muốn.

1 Vào mục tìm freelancer

Bấm vào nút Tìm freelancer hiển thị trên thanh Menu.

Hướng dẫn liên hệ trực tiếp với freelancer-Bước 1

2 Danh sách các ứng viên

Khi vào mục Tìm freelancer, bạn sẽ thấy danh sách các freelancer như hình sau:

Hướng dẫn liên hệ trực tiếp với freelancer-Bước 2-Ảnh 1

Bấm vào freelancer mà bạn muốn liên hệ, sau đó bấm nút Liên hệ trực tiếp như hình sau:

Hướng dẫn liên hệ trực tiếp với freelancer-Bước 2-Ảnh 2

Tiếp theo, bấm vào nút Liên hệ ngay để xác nhận yêu cầu của bạn. Bạn sẽ cần 5 credit để thực hiện yêu cầu này.

Hướng dẫn liên hệ trực tiếp với freelancer bước 2 ảnh 3

Sau khi bạn hoàn thành các bước trên, thông tin của freelancer sẽ được gửi tới email của bạn.

Đăng việc để thuê freelancer làm việc ngay!

623.653

Freelancers

44.526

Dự án đã đăng