Hướng dẫn thuê freelancer | vLance
Cách thuê Freelancer trên vLance
Đăng việc dễ dàng

Bước 1

Đăng việc dễ dàng

Đăng việc làm miễn phí

Thu hút những Freelancer giỏi nhất

Bước 2

Chọn Freelancer ưng ý

So sánh các ứng viên

Chọn 01 Freelancer ưng ý nhất

Chọn freelance ưng ý
Liên hệ làm việc

Bước 3

Liên hệ làm việc

Liên hệ ngay với Freelancer ưng ý qua email hoặc điện thoại để trao đổi công việc và thỏa thuận mức lương.

Bước 4

Kết thúc dự án và đánh giá

Sau khi nhận sản phẩm hoàn thiện, cả bạn và Freelancer đánh giá hiệu quả công việc trên vLance để nâng uy tín của mình.

Nhận sản phẩm và thanh toán

Đăng việc để thuê Freelancer làm việc ngay!

543.675

Freelancers

43.341

Dự án đã đăng