Hướng dẫn thuê freelancer | vLance
Cách thuê freelancer trên vLance
Đăng việc dễ dàng

Bước 1

Đăng việc dễ dàng

Đăng việc làm miễn phí

Thu hút những freelancer giỏi nhất

Bước 2

Chọn freelancer ưng ý

So sánh các ứng viên

Chọn 01 freelancer ưng ý nhất

Chọn freelance ưng ý
Nạp tiền và làm việc

Bước 3

Nạp tiền và làm việc

Nạp tiền để freelancer bắt đầu làm việc

Quản lý việc làm online

Bước 4

Nhận sản phẩm và thanh toán

Nhận sản phẩm khi hoàn toàn hài lòng

Xác nhận thanh toán cho freelancer

Nhận sản phẩm và thanh toán

Đăng việc để thuê freelancer làm việc ngay!

430.926

Freelancers

36.092

Dự án đã đăng