Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ trên vLance | vLance

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ

Một trang hồ sơ chuyên nghiệp có thể giúp freelancer giành được nhiều công việc.

Một trang hồ sơ đầy đủ của freelancer gồm có 3 phần là: Thông tin cá nhân, Hồ sơ làm việc và Hồ sơ năng lực.

Bạn hãy vào mục Sửa thông tin tài khoản như hình dưới đây để bắt đầu cập nhật hồ sơ nhé:

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ

1 Thông tin cá nhân

Mục đầu tiên bạn cần cập nhật là Thông tin cá nhân như hình dưới đây:

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ bước 1 ảnh 1

Bấm nút Chọn tệp để đăng lên hình ảnh bạn muốn dùng làm ảnh đại diện. Bạn nên dùng ảnh rõ mặt và phông nền tối giản để thể hiện sự chuyên nghiệp với khách hàng.

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ bước 1 ảnh 2

Tiếp theo, điền thông tin vào các mục được yêu cầu như hình dưới đây, gồm: Số điện thoại, CMND, v.v. Nếu bạn không điền đầy đủ thông tin, bạn sẽ không thể chào giá.

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ bước 1 ảnh 3

Cuối cùng, bấm nút Lưu các thay đổi để hoàn thành việc cập nhật thông tin cá nhân.

2 Hồ sơ làm việc

Mục thứ hai bạn cần cập nhật là Hồ sơ làm việc. Hãy giới thiệu về bản thân để khách hàng biết: Bạn là ai? Bạn tham gia vLance.vn với mục đích gì?

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ bước 2 ảnh 1

Tiếp theo, cập nhật chuyên môn chính và kinh nghiệm của bạn trong phần Kinh nghiệm làm việc.

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ bước 2 ảnh 2

Sau đó, cập nhật thông tin về dịch vụ mà bạn có thể cung cấp như trong hình dưới đây:

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ bước 2 ảnh 3

Cuối cùng, bấm nút Lưu các thay đổi để hoàn thành việc cập nhật hồ sơ làm việc.

3 Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực là mục để đăng sản phẩm của bạn ở những dự án trước đây (trong hoặc ngoài vLance). Hãy đăng các sản phẩm đó theo form có sẵn như hình dưới đây:

Hướng dẫn freelancer hoàn thiện hồ sơ bước 3 ảnh 1

Lưu ý:

- Hãy viết thật chi tiết về sản phẩm hoặc dự án này để người xem hiểu được những công việc thực sự bạn đã làm. - Vui lòng không đăng CV hoặc portfolio trong mục này.

Sau cùng, bấm nút Lưu hồ sơ để hoàn thành việc cập nhật hồ sơ năng lực.

513.198

Freelancers

42.395

Dự án đã đăng