Hướng dẫn freelancer kiếm tiền trên vLance | vLance
Cách freelancer kiếm tiền trên vLance
Tạo hồ sơ

Bước 1

Tạo hồ sơ

Tạo một hồ sơ chuyên nghiệp để gây ấn tượng với khách hàng
Xác thực thông tin cá nhân để tăng uy tín cho tài khoản

Bước 2

Gửi chào giá

Lựa chọn công việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm
Đăng ký nhận việc bằng cách chào giá công việc

Gửi chào giá
Bắt đầu làm việc

Bước 3

Bắt đầu làm việc

Bắt đầu làm việc khi vLance xác nhận dự án đã được nạp tiền
Làm việc trực tuyến với khách hàng trên hệ thống của vLance

Bước 4

Nhận thanh toán

Bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng
Nhận thù lao theo đúng thỏa thuận ban đầu

Nhận thanh toán

Tìm việc và chào giá để nhận việc ngay!

543.686

Freelancers

43.341

Dự án đã đăng