Freelancer Lập trình web - ladin | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Ladin
id. 10267
Online cuối: 25/03/2020

Giới thiệu

I am a researcher and programmer with 10 years of experience.

I. My Research Skills
- Spam detection system using Multi-objective optimization algorithms.
- Malware analysis.
- Software vulnerability detection and management.
- Approximate string comparison algorithms and duplicate searching.
- Real-time bidding algorithms.
- Multi-objective Optimization.
- Genetic Algorithms.
- Secure coding using program slicing techniques.
- Networking.
- Information Security.
- Machine Learning/Deep Learning.

II. My Programming skills
- Programming Languages: C#, Java, Python, React, Angular, C++, Matlab.
- Technologies: SQL, NoSQL.
- Frameworks: Django, Flask, Angular, React.
- Operating System: Windows, Linux.
- Deployment skill: Web Server (nginx, Apache), Docker, Responsive Web programming, Progressive Web programming.
- Deployment patterns: MVC, MVVP.

Dịch vụ

Danh sách các dịch vụ được freelancer cung cấp:

Hồ sơ năng lực

Hash1500K-6Threads.jpg
Fuzzy Searching
Program.jpg
Program Slicing
PositionForm.jpg
AIS
MOEAMain.jpg
Spam Assassin
salary_3.png
Salary management
map.JPG
Shortest path solving
hem1.JPG
Website using React

Top Freelancer Nổi Bật

Web developer, Mobi App & Graphic Designer
TP. Hồ Chí Minh
Thiết kế website, Web-app, Smartphone ap...
TP. Hồ Chí Minh
Website Developer
Hà Nội

Thông tin liên lạc

Đã được ẩn
Đã được ẩn
Liên hệ
Nhấn Liên hệ trực tiếp để làm việc với freelancer ngay lập tức

Tóm lược

Freelancer chưa có đánh giá vì chưa trúng thầu dự án nào trên vlance.vn

Làm việc

Toàn thời gian (40h/tuần)
Chuyên gia (trên 5 năm kinh nghiệm)

Top Freelancer Nổi Bật

Web developer, Mobi ...
TP. Hồ Chí Minh
Thiết kế website...
TP. Hồ Chí Minh
Website Developer
Hà Nội