Freelancer Lập trình web - ladin | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Ladin
Id. 10267
Lần cuối online: 09/06/2019

Giới thiệu

I am a researcher and programmer with 10 years of experience.

I. My Research Skills
- Spam detection system using Multi-objective optimization algorithms.
- Malware analysis.
- Software vulnerability detection and management.
- Approximate string comparison algorithms and duplicate searching.
- Real-time bidding algorithms.
- Multi-objective Optimization.
- Genetic Algorithms.
- Secure coding using program slicing techniques.
- Networking.
- Information Security.
- Machine Learning/Deep Learning.

II. My Programming skills
- Programming Languages: C#, Java, Python, React, Angular, C++, Matlab.
- Technologies: SQL, NoSQL.
- Frameworks: Django, Flask, Angular, React.
- Operating System: Windows, Linux.
- Deployment skill: Web Server (nginx, Apache), Docker, Responsive Web programming, Progressive Web programming.
- Deployment patterns: MVC, MVVP.

Dịch vụ Mới

Danh sách các dịch vụ được freelancer cung cấp:

Hồ sơ năng lực

Hash1500K-6Threads.jpg
Fuzzy Searching
Program.jpg
Program Slicing
PositionForm.jpg
AIS
MOEAMain.jpg
Spam Assassin
salary_3.png
Salary management
map.JPG
Shortest path solving
hem1.JPG
Website using React

Thông tin liên lạc

Đã được ẩn
Đã được ẩn
Liên hệ trực tiếp
Nhấn Liên hệ trực tiếp để làm việc với freelancer ngay lập tức

Tóm lược

0
0 VNĐ
Hoàn thành việc
0%
Được thuê lại
0%

Làm việc

Toàn thời gian (40h/tuần)
Chuyên gia (trên 5 năm kinh nghiệm)