Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán trên vLance | vLance

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán

Freelancer có thể rút tiền về tài khoản cá nhân sau khi đã hoàn thành công việc.

Sau khi hoàn thành công việc và được khách hàng thanh toán, freelancer có thể rút tiền về tài khoản cá nhân qua 3 bước vô cùng đơn giản.

1 Vào mục tùy chọn

Bạn hãy vào mục Tùy chọn như trong hình dưới đây:

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán bước 1

2 Cập nhật thông tin tài khoản

Vào mục Tài khoản ngân hàng để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán bước 2 ảnh 1

Bấm nút Thêm tài khoản ngân hàng. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng.

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán bước 2 ảnh 2

Bạn cần cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin tài khoản ngân hàng để vLance có thể chuyển khoản nhanh chóng cho bạn.

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán bước 2 ảnh 3

3 Yêu cầu rút tiền

Sau khi cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng, bạn vào mục Rút tiền như hình dưới đây:

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán bước 3 ảnh 1

Chọn tài khoản ngân hàng, sau đó điền số tiền muốn rút ở dòng Số tiền muốn rút. Ví dụ: 1000000 (chỉ điền số).

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán bước 3 ảnh 2

Cuối cùng, bạn bấm nút Rút tiền để gửi yêu cầu cho vLance.

Hướng dẫn freelancer nhận thanh toán bước 3 ảnh 3

Lưu ý:

- Hệ thống của vLance sẽ giải quyết yêu cầu rút tiền của bạn trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu rút tiền (không kể thứ 7 và Chủ Nhật).

- Những yêu cầu rút tiền trong Thứ 7 và Chủ Nhật sẽ được giải quyết vào đầu tuần kế tiếp.

- Bạn sẽ chịu hoàn toàn phụ phí chuyển khoản khi thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản cá nhân.

Tìm việc và chào giá để nhận việc ngay!

513.186

Freelancers

42.395

Dự án đã đăng