Hướng dẫn khách hàng kết thúc dự án | vLance

Hướng dẫn khách hàng kết thúc dự án

Quy trình kết thúc dự án và thanh toán sẽ được thực hiện như sau:

1 Xác nhận kết thúc dự án

Khi đã ưng ý với sản phẩm, bạn muốn đóng dự án và thanh toán cho freelancer bạn vào phần Tin nhắn của dự án để bấm Xác nhận kết thúc dự án.

Hướng dẫn khách hàng kết thúc dự án - Bước 1 - Xác nhận kết thúc dự án

Sau khi bạn xác nhận kết thúc dự án, tiền dự án sẽ được chuyển ngay cho freelancer

2 Đánh giá freelancer

Khi xác nhận kết thúc dự án, bạn hãy bấm nút Đánh giá freelancer ngay trong trang Tin nhắn.

Hướng dẫn khách hàng kết thúc dự án - Bước 2 - Đánh giá freelancer - Ảnh 1

Sau khi bấm nút màn hình hiện lên 6 tiêu chí Đánh giá chất lượng dịch vụ và nhận xét về freelancer.

Hướng dẫn khách hàng kết thúc dự án - Bước 2 - Đánh giá freelancer - Ảnh 2

Lưu ý:

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc sự cố không thể hoàn thành dự án, số tiền của dự án sẽ được bảo toàn 100% và không chịu bất kì một phí tổn nào với vLance.vn.

- Số tiền của dự án sẽ được chuyển về tài khoản vLance của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để thanh toán cho các lần giao dịch tiếp theo trên vLance hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền này.

Đăng việc để thuê freelancer làm việc ngay!

508.893

Freelancers

42.093

Dự án đã đăng