Khách hàng Thanh (Quản lý dự án) | vLance.vn
Hoặc

Bạn quên mật khẩu? Click vào đây

Tạo tài khoản miễn phí

Hoặc

Họ và tên

Địa chỉ email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Tôi muốn đăng ký làm

Khi tạo tài khoản bạn đồng ý với điều khoản của vLance

Thanh
Id. 34030
Lần cuối online: 05/11/2019

Thanh đã xác thực số điện thoại

Project manager
TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Đầu tư xây dựng hệ thống ứng dụng di động cho android và ios

Việc đã đăng

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
1.700.000 VNĐ
Đã hoàn thành
1.200.000 VNĐ
Đang làm việc
1.700.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.500.000 VNĐ

Việc riêng

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
3.600.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
3.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

MapMe

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
1.600.000 VNĐ

Xử lý ảnh

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
5.600.000 VNĐ

Cần photoshop ghép mặt

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.500.000 VNĐ

Crawl data từ Aliexpress

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ

Crawl data từ aliexpress

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Cần làm App báo thức

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
6.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
6.000.000 VNĐ
Đã huỷ bỏ
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Năng cấp pinzazzle

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
1.100.000 VNĐ
Đang làm việc
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
4.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ

Pintopus

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.200.000 VNĐ

Crawl data từ Pinterest

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
550.000 VNĐ
Đã hoàn thành
2.750.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Auto fill forms

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Thêm hình ảnh vào website

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Đang làm việc
1.200.000 VNĐ
Đã hoàn thành
1.500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
350.000 VNĐ

Làm website Wordpress

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
2.970.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Ghép nối nhiều video

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ

Tạo mô hình 3D

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Đã huỷ bỏ
2.500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

set up VPS

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
300.000 VNĐ
Đã hoàn thành
400.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Đã hoàn thành
700.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ

Dịch short video sang text

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ

Cần head hunter

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ

Cài đặt script có sẵn

Chưa có nhận xét
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
200.000 VNĐ

Làm việc với Parse.com

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
600.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ

Làm web bằng wordpress

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ

Nghe va dich short videos

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ

Tạo forum

Chưa có nhận xét
Đã huỷ bỏ
4.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
100.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
5.000.000 VNĐ
Đã hoàn thành
200.000 VNĐ

Quản lý project

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
4.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đang làm việc
1.100.000 VNĐ
Đã hoàn thành
500.000 VNĐ

Cần người dịch sách

Chưa có nhận xét
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
2.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
150.000 VNĐ
Đã hoàn thành
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
1.000.000 VNĐ
Hết hạn chào giá
500.000 VNĐ
Đang làm việc
200.000 VNĐ

Tóm lược

Độ tin cậy
Tiền đã thuê
31.570.000 VNĐ