Cần PHP Script tạo logo tự động | vLance.vn
 • 1
  Nhận chào giá
 • 2
  Chọn freelancer
 • 3
  Cam kết & Làm việc
 • 4
  Đánh giá & Thanh toán

Cần PHP Script tạo logo tự động Hết hạn nhận chào giá

Dịch vụ cần thuê: Thiết kế giao diện website

Cần PHP script tạo logo tự động như trang này.

https://logohub.io/

Mỗi khi ai đó nhập tên logo nó sẽ tự tạo 1 logo ngay lập tức.

- Yêu cầu sử dụng Google font hoặc free font trong phần chọn lựa font chữ.

Và tạo icon

https://favicon.io/favicon-generator/

Like page để nhận được việc sớm nhất

Thông tin chào giá